Dotační projekty

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Název projektu: FVE Krbec Dent s.r.o.

Popis projektu: Cílem projektu je instalace nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 14,4 kWp a bateriového úložiště o výkonu 14,4 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde ke snížení spotřeby elektrické energie pro podnikatelskou činnost žadatele Krbec Dent s.r.o.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků EU.

Realizace projektu: 2022-2023

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/00002679

Celková investice projektu: 800 tis. Kč

Povinná publicita "ZDE".