Renfert - Silent Compact / Compact CAD

  • Renfert - Silent Compact / Compact CAD
12. 9.

Renfert - Silent Compact / Compact CAD

Odsávání pro jedno pracovní
místo nebo pro CAM jednotky

Není nutná výměna sáčku s prachem díky technologii jemného filtru. Inteligentní, automatické ovládání. 
Snížená hlučnost díky plně zapouzdřené turbíně motoru. U CAD modelu oboustranná komunikace
mezi odsáváním a CAD jednotkou díky SPS rozhraní.