• jednorázový materiál pro Vaši ordinaci
  • roušky, savky, ústenky, plastové pohárky...
  • katalog ve formátu .pdf si můžete prohlédnout v sekci DOWNLOAD